*Счетоводно обслужване

Обем на документооборота

Такси

Без регистрация по ДДС

Регистрирани по ДДС

До 20 документа

40

60 - 100

От 20 до 50 документа

60

150

От 50 до 100 документа

90

200

От 100 до 150 документа

120

250

Над 150 документа

по договаряне

по договаряне

 

  • Посочените цени са на база до 5 човека персонал. При по-голяма численост на персонала цените се определят по договаряне.

 

Първоначална регистрация на фирма в Агенция по вписванията

Правна форма

Такси

Едноличен търговец /ЕТ/

200

Дружество с ограничена отговорност /ЕООД, ООД/

350

 

Преригестрация на фирма в Агенция по вписванията

Правна форма

Такси

Едноличен търговец /ЕТ/

60

Дружество с ограничена отговорност /ЕООД, ООД/

70

Други услуги

Такси

Публикуване на ГФО

100

    • Посочените цени за регистрация и пререгистрация на фирми включват държавни такси и такса за изготвяне на документи, но не включват банкови и нотариални такси.

 
 
Търсачка:
search this site the web
 
  :    За нас      :     Услуги     :     Цени     :    Контакти